Vodoinštalácie pre nás nie sú žiadny nový pojem. Venujeme sa inštalácii rozvodov pitnej a teplej úžitkovej vody, inštalácii potrubia kanalizácie a odpadových systémov dažďovej vody. Sme vám k dispozícii aj ak potrebujete vymeniť, či opraviť existujúce vodovodné armatúry, ventily, kohútiky, batérie a ďalšie ich súčasti.
1
1
1
1

Venujeme sa komplexnej realizácii vodovodných systémov, od projektov až po dokončovacie práce. Naše projekty sú v súlade s platnou legislatívou a normami. Okrem toho sa sústreďujeme na to, aby práca, ktorú odvedieme, bola čo najefektívnejšia. Dbáme na dlhú životnosť materiálov a aj našej práce, na časovú nenáročnosť, lebo vieme, že vás odstávka vody obmedzuje v každodennom živote a v neposlednom rade myslíme na finančnú nenáročnosť.