Azbest, v minulosti dokonalý stavebný materiál, momentálne nebezpečný odpad. Akékoľvek narábanie s ním a najmä jeho likvidácia si vyžadujú špeciálne zaškolených ľudí. A to my sme. Nie sme len zaškolení, máme s touto prácou už aj bohaté skúsenosti.
1
1
1
1

Na Slovensku je stále množstvo budov, ktoré obsahujú azbest. Nachádza sa v múroch, no viditeľný býva najmä na strechách rodinných domov. Azbestovú krytinu, či izoláciu nie je také jednoduché vymeniť. Okrem toho, že zabezpečenie novej krytiny, či izolácie je finančne náročné pre majiteľov budov, aj práca s azbestom je nebezpečná. Pri akejkoľvek manipulácii s ním sa do ovzdušia uvoľňujú maličké čiastočky, ktoré po vdýchnutí človekom ostávajú v jeho pľúcach a postupne ich poškodzujú. Toto trvalé poškodenie nie je okamžite viditeľné, preto to mnohí berú na ľahkú váhu, čím neohrozujú len seba, ale aj svoje nič netušiace okolie. Pri práci s azbestom nestačí len mať rúško a špeciálny oblek na vlastnú ochranu, ale je potrebné vedieť s ním aj správne narábať, aby sme pred ním uchránili svoje okolie.